Przykłady okazów

Na przywiezienie do Polski okazu gatunku ujętego w Aneksie A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 konieczne jest uzyskanie zezwolenia eksportowego wydanego przez organ zarządzający CITES w kraju wywozu danego okazu oraz zezwolenia importowego wydanego przez polski Organ Zarządzający CITES. W przypadku okazu z gatunków ujętych w Aneksie C, wymagane jest już wyłącznie zezwolenie eksportowe wydane przez organ zarządzający państwa wywozu, zaś w przypadku okazu z gatunków ujętych w Aneksie D, wystarczy przedłożyć zgłoszenie importowe na granicy.
W aneksach do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 ujętych jest ponad 35600 gatunków roślin i zwierząt, z czego zdecydowana większość znajduje się w Aneksie B. Oznacza to, że w przypadku większości potencjalnych pamiątek podlegających tym przepisom, przywiezienie ich do Polski związane będzie z uzyskaniem zezwoleń eksportowego i importowego.
Odwiedzając egzotyczne rejony świata najlepiej powstrzymać się przed zakupem pamiątek wykonanych z roślin i zwierząt. Tylko wówczas możemy być pewni, że nie finansujemy nielegalnego pozyskiwania okazów gatunków chronionych ze środowiska. Poza tym jest to najlepszy sposób na uniknięcie późniejszych kłopotów na granicy związanych z przewożeniem okazów CITES. Na granicach UE najczęściej zatrzymywane są następujące rodzaje okazów:

 • żywe rośliny takie jak storczyki i kaktusy,
 • rzeźby wykonane z drewna egzotycznego,
 • koralowce – zarówno żywe jak i martwe oraz biżuteria i ozdoby z nich wykonane,
 • muszle skrzydelników olbrzymich,
 • kawior ryb jesiotrokształtnych,
 • skorupy żółwi,
 • produkty wykonane z aligatorów i krokodyli,
 • obuwie, torebki, paski a także paski do zegarków wykonane ze skór węży i jaszczurek,
 • tradycyjna medycyna chińska ze składnikami z kości tygrysa i lamparta, rogów nosorożca,
 • woreczków żółciowych niedźwiedzi oraz piżma,
 • szale shahtoosh – wykonane z podszerstka antylop tybetańskich,
 • skóry tygrysów i lampartów,
 • kość słoniowa oraz wyroby ze skóry i włosów słoni,
 • żywe okazy papug, ptaków drapieżnych, skorpionów, naczelnych i gadów,

Od ogólnych zakazów i ograniczeń w imporcie okazów CITES na teren Unii Europejskiej istnieją pewne odstępstwa. Pojedyncza osoba może wwieść na teren Wspólnoty bez konieczności uzyskiwania zezwoleń eksportowych oraz importowych następujące okazy gatunków z Aneksu B:

 • 125 g kawioru ryb jesiotrokształtnych Acipenseriformes spp., pod warunkiem, że jest on przewożony w pojemnikach oznakowanych za pomocą jednorazowych etykiet,
 • do trzech sztuk „pałeczek deszczowych” – tj. instrumentów muzycznych wykonanych z kaktusów Cacataceae spp., wydających charakterystyczny szeleszczący dźwięk przypominający padający deszcz,
 • do czterech sztuk martwych przetworzonych okazów krokodylowatych Crocodylia spp. (z wyjątkiem mięsa i trofeów myśliwskich),
 • do trzech muszli skrzydelnika olbrzymiego Strombus gigas,
 • do czterech martwych okazów koników morskich Hippocampus spp.,
 • do trzech okazów muszli przydaczni Tridacnidae spp., łącznie nie więcej niż 3 kg, przy czym okazem jest w tym przypadku jest jedna nieuszkodzona muszla lub dwie pasujące połówki,
 • kawałki martwych koralowców twardych o rozmiarach od 2 do 30 mm.