UE nie chce chronić słoni?

Ponad 59 organizacji przyrodniczych z całego świata, w tym Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, podpisało petycję skierowaną do ministrów ochrony środowiska wszystkich krajów Unii Europejskiej, wzywającą ich do poparcia zwiększenia ochrony słoni afrykańskich.

37 obcych gatunków zakazanych w Unii

Z ponad półrocznym opóźnieniem Komisja Europejska ogłosiła dziś, że przyjęła rozporządzenie wprowadzające listę obcych, inwazyjnych gatunków, stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej. Znalazło się w nim także kilka gatunków zamieszczonych w Aneksie B do rozporządzenia Rady (WE) nr 339/97. wprowadzającego do Unii Europejskiej przepisy CITES.

Czy zbiór nasion zagraża kaktusom?

Kaktusy z rodzaju Sclerocactus, zostały objęte ochroną międzynarodową w 1975 roku, kiedy to wchodząca w życie Konwencja CITES objęła od razu całą rodzinę kaktusowatych Cactaceae. Spośród przedstawicieli rodzaju Sclerocactus 9 gatunków i jeden podgatunek znajduje się w Załączniku I CTES, a 11 pozostałych w Załączniku II. Obecnie Stany Zjednoczone Ameryki proponują przeniesienie kolejnych 3 gatunków z Załącznika II do Załącznika I. Zmiana ma dotyczyć Sclerocactus spinosior ssp. blainei (synonim Sclerocactus blainei), Sclerocactus cloverae (synonim Sclerocactus parviflorus) oraz Sclerocactus sileri, które ze względu na rzadkość występowania są ich zdaniem silnie zagrożone przez pozyskanie na potrzeby rynku kwiatowego.

Nie kupuj muszli łodzika!

Jeśli nie chcesz żeby Nautilius – żywa skamielina – wyginął przez Ciebie, nie kupuj jego muszli!

Wśród popularnych turystycznych „pamiątek znad morza” są m.in. koralowce, przydacznie, muszle skrzydelnika olbrzymiego, suszone pławikoniki. Za ich przewóz przez granicę bez wymaganych zezwoleń, zwłaszcza w większej liczbie, grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Powiedzmy sobie szczerze – nie są tego warte. Do tego zestawu może niebawem dołączyć muszla łodzików (Nautilius spp. i Allonautilus spp.). Włączenie do Załącznika II Konwencji CITES wszystkich gatunków z rodziny łodzikowatych Nautilidae będzie dyskutowane na najbliższej Konferencji Stron CITES w RPA.

Jak ograniczyć nielegalny handel drewnem w Polsce?

W dniach 14-17 czerwca 2016 r. funkcjonariusze Policji i Służby Celnej uczestniczą w Białowieży w zorganizowanym przez PTOP „Salamandra” szkoleniu dotyczącym handlu drewnem z zagrożonych gatunków drzew (głównie tropikalnych) i wykonanymi z niego produktami. Uczą się, jak wstępnie rozpoznawać chronione gatunki, jakie produkty są z nich najczęściej wykonane i skąd pochodzą.

Jak turyści zagrażają przyrodzie?

Największym zagrożeniem dla niektórych gatunków jest nieświadomy turysta – mówili uczestnicy konferencji z okazji Dnia Ochrony Środowiska, zorganizowanej 6 czerwca 2016 r. w Warszawie. – Turyści nie powinni kupować pamiątek z chronionych roślin i zwierząt. Podczas Konferencji prezentowane były dwie wystawy oraz jeden z odcinków filmu, przygotowane w ramach projektu „Mapa Ginącego Świata”.

Czy wyjemy wszystkie żaby z jeziora Titicaca?

Peru i Boliwia chcą włączenia wodnych żab z jeziora Titicaca Telmatobius culeus do Załącznika I CITES. Ma to pomóc powstrzymać lub chociaż ograniczyć ich wyłapywanie do celów komercyjnych. Przekleństwem tych żab jest przede wszystkim ich duży rozmiar (nawet 50 cm długości oraz ponad 1 kg masy), który sprawia, że są poszukiwane przez smakoszy żabich udek.

Boliwia apeluje o ochronę słodkowodnej płaszczki

Niebawem na CITES może znaleźć się płaszczka plamista Potamotrygon motoro. W ostatnich dniach przedstawiciele organów ochrony przyrody Boliwii rozsyłają do organów CITES całego świata, w tym Europy, apele o poparcie podczas nadchodzącej Konferencji Stron CITES zgłoszonej przez ten kraj propozycji włączenia tego gatunku do Załącznika II tej Konwencji. Przyczyną złej sytuacji jego populacji są połowy w celach konsumpcyjnych oraz szybko rosnący popyt ze strony hobbystów-akwarystów, m.in. z Europy.