Rzeź pangolinów

19 lipca w Hong Kongu w ręce celników wpadło około 259 worków zawierających łuski pangolinów. Ładunek ważył 7,3 tony i był jednym z największych wykrytych do tej pory jednorazowych przemytów dotyczących łuskowców.

Towar przypłyną z Nigerii i został zgłoszony, jako 660 worków ciętego plastiku. Ze względu na kraj pochodzenia, trafił do rutynowej kontroli. Okazało się, że worków jest o ponad połowę mniej, jakkolwiek nie zawierają plastiku, a łuski łuskowców.