Nie podpisałeś petycji za wzmocnieniem ochrony słoni? Zrób to teraz!

Czy wież, że co roku zabijanych jest około 30 000 dzikich słoni dla pozyskania ich ciosów? Jeden słoń ginie z rąk kłusowników co około 15 minut! Środki z tego procederu wspierają między innymi międzynarodowy terroryzm. Obecnie każdy, podpisując petycję do Karmenu Vella – Komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej, może wpłynąć na decyzję Komisji w sprawie wsparcia starań krajów afrykańskich na rzecz ochrony tych zwierząt.